miércoles, 2 de junio de 2010

"As CULTURAS do MUNDO": A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO EIXO DINAMIZADOR DAS ACTIVIDADES DO CENTRO


O Proxecto "As Culturas do Mundo" diseñouse dende o Equipo da Biblioteca coa pretensión de que fose o centro dinamizador de tódalas actividades que se levaban a cabo no Colexio e que ao mesmo tempo aglutinase a todos os membros da Comunidades Educativa(profesorado, alumnado, pais...)
A Biblioteca Escolar será pois o eixo dinamizador das actividades do Centro.Un lugar para a aprendizaxe destinado a mellor a formación do alumnado para que adquira destrezas na consulta de distintas fontes informativas, na selección crítica das
informacións e na construcción autónoma do coñecemento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario