jueves, 30 de mayo de 2019

TRABALLOS PRODUCIDOS FIN DO PROXECTO ENTRE CONTOS ANDA O CONTO


Para  conseguir os obxectivos do Proxecto  Lector do Centro, todos os cursos  elaboramos un Plan de Lectura anclado en tres eixes principais:

 Programación de bibiblioteca escolar
 Itinerario lector 
 Proxecto interdisciplinar de centro

”ENTRE CONTOS ANDA O CONTO”

 Mediante o PLAN LECTOR DE CENTRO , fomentamos a lectura e a escritura, para desenvolver as competencias propias do currículum educativo:  ler  comprender, analizar e interpretar textos, promover actitudes reflexivas e críticas, etc. que axuden ao alumnado a facilitar  a adquisición de competencias para o uso da información: buscar, analizar, destacar, sintetizar….
 Unha boa comprensión lectora permite  entender de xeito máis eficaz os textos utilizados no resto das asignaturas, ademais de contribuír ao desenvolvemento cognitivo e social do individuo. Por iso, a lectura e a escritura son consideradas elementos prioritarios na formación dos máis pequenos e eixes transversales e inseparables a todas as áreas.

Consideramos que  con este PLAN LECTOR coseguimos:
  • Espertar o interese pola lectura
  • Axudar a crear un hábito lector e concibir a lectura como unha actividade de pracer. 
  • Fomenta a lectura e a escritura, desenvolvendo competencias lectoras necesarias para a vida cotiá. 
  •  Contribuir a compensar as desigualdades
  •  Proporcionar os materiais e ferramentas necesarias a aqueles que non dispoñen de recursos, promoviendo así unha educación de equidad. 
  •  Difundir cultura: Grazas aos libros, a documentación e as tecnoloxías .
  •  Fomentar valores:  como un espazo plural e aberto, onde poidan participar todos os axentes educativos intercambiando experiencia

É moi importante que todos os membros da comunidade educativa do centro aposten pola  biblioteca escolar e de aula para que poidan estar repletas de libros, recursos e ferramentas digitales…..


 RECOMPILATORIO DOS TRABALLOS REALIZADOS

3 ANOS B  5 ANOS A 

1º ED PRIMARIA  


2º  A ED. PRIMARIA 

4º ED. PRIMARIA    


5º DE ED PRIMARIA 


6º DE ED. PRIMARIA 


TODO O ALUMNADO DO CENTRO   No hay comentarios:

Publicar un comentario