domingo, 9 de octubre de 2016

EDUCARTE PROXECTO 2016-17


EDUCARTE
APRENDEMOS CAMIÑANDO :Ao longo de todo o curso desenvolverase este proxecto multidisciplinar sobre a arte. Traballaremos sobre pintura e escultura así como profesións, museos… Este proxecto servirá como centro das diferentes actividades que se leven a cabo por parte do profesorado a nivel de aula, equipos docentes ou nos equipos de traballo, e serán incluídas nas diferentes programacións. Será o núcleo sobre o que xirarán ás diferentes actividades e propostas escolares para o curso 2016-2017. Procuraremos que toda a comunidade escolar (alumnado, profesorado, persoal non docente, nais e pais, servizo de comedor, concello…) comparta este proxecto e participe activamente en todas as actividades que se desenvolvan. As conmemoracións celebradas no ámbito escolar xirarán ao redor deste proxecto central, propoñendo unha temática uniforme para as diferentes actividades. Durante o presente curso seguiremos a traballar en diferentes tipoloxías de texto, os cales serán abordados en todas as aulas. O equipo de Biblioteca estará coordinado con todos os equipos do centro: E.D.L.G. , TICS, Extraescolares, e Voz Natura. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario